�������� ��������"��

תפקיד
שם מלא
טלפון
מייל
מנהל מתנ"ס
גילי פורת
מנהלת כספים
נורית זריהן
מזכירות
דניאל כהן-גומלסקי
מזכירות
דניאל גומלסקי וצאלה שוקיר
מנהלת כספים
זריהן נורית
רכז מתנדבים
חיים אלטיט
תרבות יהודית
צפיה מזומן
מנהלת יחידת הנוער
ענבל קן
עולים ואוכלוסיה בוגרת
אולסיה קזיק
ותיקים 55+
איטה עצמון
תרבות
עדה סימוניץ
גיל רך ומעון "מעגלים"
לירון אוחנה
רכזת עמיתים
נעמי כליפה
רכז ספורט ומחול
קובי בדש
ספרייה
תמי דה לנגה
בית הקשיש
אלה שפירו
רכזת שכונה תומכת
סימה ז'ורבל
אב בית
מאיר אמסלם
אב בית
בועז חרמון
מנהלת מרכז צעירים
מירב שני
רכזת בינוי קהילה
עדי סבאג
רכזת צמיחה דמוגרפית
קרן ביצ'ו
רכזת מעורבות חברתית
טליה אלגד