אמנה ותנאי רישום

תושבים יקרים,

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום והתשלום הבאים: 

• שנת הפעילות תשע“ט במתנ“ס תחל בחודש ספטמבר 2019 ותסתיים בחודש יוני 2020.
• הרשמה לחוגים הינה הרשמה שנתית ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו.
• ההרשמה והתשלום יתבצעו במזכירות המתנ“ס באמצעות המחאות, כרטיס אשראי (ניתן לבצע הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי) ומזומן. ניתן להירשם טלפונית, או דרך אתר האינטרנט באמצעות כרטיס אשראי.
• פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנה במספר מינימאלי של משתתפים.
• הנהלת המתנ“ס עושה ככל יכולתה לקיים את המפגשים ביום ובשעה שנקבעו. יחד עם זאת תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים.
• לקוחות אשר ביום הרישום טרם הסדירו חובות עבר למתנ“ס, לא יוכלו לבצע רישום לחוגי תש“פ, עד לסדר החוב.
• בעת ההרשמה לחוג יש לשלם את מלוא התשלום לחוג, לכל השנה. התשלום האחרון לא יינתן לאחר חודש יוני. ניתן לשלם עד 10 תשלומים לא יאוחר מתאריך סיום החוג. האחריות לתשלום החוג הינה על המשלם.
• לכל ילד זכאי ל- 2 שיעורי ניסיון: שיעור אחד בעת ”חשיפה לחוגים“ ושיעור נוסף עם פתיחת החוג. מפגשים אלו הם חלק ממספר המפגשים הכללי של החוג. ילד שלאחר מפגשים אלו לא נרשם לחוג- לא יחוייב בגין מפגשים אלו. ילד שנרשם לחוג יחוייב מיום תחילת החוג (כולל שני מפגשי הניסיון).

שימו לב! יתרת חוב שלא כוסתה עד לחודש יוני, תחוייב במלואה בחודש זה מכרטיס האשראי

ביטול השתתפות
בקשות לביטול השתתפות בחוגים יטופלו רק בהתאם לכללים הבאים:
• הבקשה לביטול תיעשה בטופס המיועד לכך במזכירות המתנ“ס. לא יטופלו/יתקבלו ביטולים בטלפון או דרך המדריך/רכז.
• ביטול חוג יכנס לתוקפו מתום החודש בו הוגש טופס הביטול במתנ“ס.
• ביטול חוג וקבלת החזר כספי מלא מיתרת התשלום השנתי תתאפשר עד לתאריך 31/03/2020.
• לאחר התאריך 01/04/2020 לא יתאפשר כל החזר כספי מיתרת התשלום השנתי.
• לא יתאפשר מתן החזר לסדנאות שפעילותן החלה.

הנחות לחוגים
• 10% הנחה לנרשמים עד לתאריך 06/09/2019 (בנוסף להנחת אחים).
• הנחת אחים או חוג שני:
ילד/חוג ראשון: מחיר מלא
ילד/חוג שני 5% | ילד/חוג שלילי ומעלה: 10%

כתובת המייל למשלוח הצעות, בקשות, תלונות ותגובות אחרות kazrin@matnasim.org.il