נוכחים:

חברי אסיפה : דימי אפרצב, יוסי חסין, אביטל שכטר ,יעל זרגרי, ויקי בדריאן, אשרף הינו , משה חזות , פרח חיון, חיים פאסיק, צבי בונדהיימר, טאיסיה דניאל, אולגה מילמן.

משתתפים שאינם חברי אסיפה:  גילי פורת, נורית זריהן ,שימי נמימי , אמירה נחום , מבקר: חנה ברנט .

החלטות:                   

  1. בחירת יו"ר דימי אפרצב – בעד: אולגה מילמן , טאיסיה דניאל , פרח חיון ,דימי אפרצ'ב , גוני באס , אשרף הינו ,משה  חזות ,חיים פאסיק , ויקי בדריאן , יוסי חסין . נגד: אביטל שכטר
  2. אישור פרוטוקול 1/19 – אביטל מבקשת למחוק בחירת יו"ר דימי את המילה פה אחד. – אושר לתקן .
  3. האסיפה הכללית מאשרת את רשימת מומלצי מליאה : אמירה נחום (במקום אסף ברמי)

אביטל שכטר (חיים פאסיק) יעל זרגרי ( טאיסיה דניאל), רונית גרינברג (חנה קוטלג') שימי נמימי ( ויקי בדריאן). פה אחד.

האסיפה הכללית מאשרת את נציגי הציבור הבאים: חיים פאסיק, טאיסיה דניאל, יוסי חסין, חנה קוטלג' , אולגה מילמן, פרח חיון, שני חן, ג'וני באס. בעד: דימי אפרצב,  אולגה מילמן , טאיסיה דניאל , פרח חיון, גוני באס , משה  חזות , אשרף הינו, חיים פאסיק , יוסי חסין נגד:  ויקי בדריאן, יעל זרגרי, אביטל שכטר.

 

 

רשמה: נורית זריהן

img