10/04/2019

 

                                 פרוטוקול מהאסיפה הכללית  1/2019 מיום 10/04/2019

 

נוכחים:

חברי הנהלה : דימי אפרצב, אבי אגמי, חנה קוטלג', יוסי חסין, נאוה סער, אביטל שכטר ,יעל זרגרי, ויקי בדריאן, יוני גרוסמן , פרח חיון, חיים פאסיק, צבי בונדהיימר, טאיסיה דניאל, אולגה מילמן, חנה ברנט.

משתתפים שאינם חברי הנהלה:  גילי פורת, נורית זריהן, רו"ח שייקה אלון מררי . ירון דגן מבקר, חנה ברנט .

החלטות:

  1. בחירת יו"ר דימי אפרצב (הוסרו המילים "פה אחד"- תיקון מישיבה 3/19)
  2. האסיפה הכללית מאשרת את חברי הנהלה החדשים נבחרי ציבור ויקי בדריאן ויוני גרוסמן מחליפים את שרון רואס ולילך ליבוביץ.
  3. מינוי לחברת ביקורת חנה ברנט
  4. אושר מאזן 2018, אושר דו"ח מילולי, אושר המשך כהונתו של אלון מררי רואה חשבון

 

 

 

 

 

 

רשם: נורית זריהן

img