3/7/2019

   פרוטוקול הנהלה  2/2019 מיום 03/07/2019

נוכחים:

חברי הנהלה : דימי אפרצב, אבי אגמי, אביטל שכטר ,יעל זרגרי, ויקי בדריאן, יוני גרוסמן , פרח חיון,  צבי בונדהיימר, טאיסיה דניאל, אולגה מילמן, אשרף הינו.

משתתפים שאינם חברי הנהלה:  גילי פורת, נורית זריהן, חנה ברנט, יצחק נגאוקר.

החלטות:

  1. אושר פרוטוקול ישיבה  1/2019 מתאריך 12/2.19 . 
  2. אביטל שכטר-מבקשת לשלוח פרוטוקול מס' ימים אחרי ההנהלה-ההנהלה קיבלה את הבקשה.
  3. בחירת ועדת כספים מציעים את פרח חיון – נגד ויקי בדריאן, אביטל שכטר, יוני גרוסמן, יעל זרגרי. בעד –אבי אגמי, אשרף , אולגה מילמן, דימי אפרצב, צבי בודינהימר, טאיסיה דניאל , פרח חיון.- פרח נבחרה
  4. בחירת מורשה חתימה חדש (במקום שרון רואס) פרח חיון נבחרה. נגד ויקי בדריאן , יוני גרוסמן, יעל זרגרי, אביטל שכטר.

בעד-דימי אפרצב, פרח חיון, אבי אגמי, אשרף הינו, טאיסיה דניאל, אולגה מילמן, צבי בודנהיימר.

אביטל שכטר מציעה את עצמה –בעד: ויקי, יוני, יעל, אביטל

נגד: דימי אפרצב, פרח חיון, אבי אגמי, אשרף הינו, טאיסיה דניאל, אולגה מילמן, צבי בודנהיימר. (תיקון אושר בישיבה 3/19).

פרח חיון נבחרה

  1. הצגת מנהל לשנת הפעילות הבאה- ופעילויות קיץ

        הוצגה תוכנית מי לא מגיע למתנ"ס?

יוני גרוסמן התנדב בתחילת השנה בראש קבוצת מתנדבים שיעודדו רישום של כל ילדי קצרין לחוגים במתנ"ס

  • ויקי בדריאן מבקשת להוביל מיפוי ביחד עם צבי בונדהיימר של כל ילדי קצרין בבתי הספר יחד עם מנהל בית הספר לנתח הסיבות והפעילות הנדרשות לתיגבור פעילות בלתי פורמלית
  • אביטל שכטר –מבקשת לקדם סקר שביעות רצון +צרכים שלנה הבאה. וכן לעדכן בפרוטוקול הנוכחי כי בישיבה הקודמת החליטה ההנהלה ע"פ עצתה להוסיף כרטיסיה של קצרילי בת 20 כניסות במחיר של 120 ₪.
  • רשמה: נורית זריהן
img