זמן הרישום באתר עבר ב29/06/2023ב 23:59:59
האירוע הסתיים ב28/06/2023

זמן הרישום באתר עבר ב29/06/2023ב 23:59:59
האירוע הסתיים ב28/06/2023