זמן הרישום באתר עבר ב11/05/2023ב 23:59:59
האירוע הסתיים ב11/05/2023

זמן הרישום באתר עבר ב11/05/2023ב 23:59:59
האירוע הסתיים ב11/05/2023