זמן הרישום באתר עבר ב22/09/2023ב 23:59:59
האירוע הסתיים ב22/09/2023

זמן הרישום באתר עבר ב22/09/2023ב 23:59:59
האירוע הסתיים ב22/09/2023