ברחובינו הצר / ילדים

בתאריך: יום ראשון, 15/11/2020 בשעה: 17:00

במקום: היכל התרבות

סוד אחד של שלושה חברים, עומד להתגלות לאחר הרבה שנים. הצגה על המנעד הדק בין אז והיום, על הקשר השזור למרות פערי הדורות.

ברחובינו הצר / ילדים