חץ ימינה
פברואר 2019
חץ שמאלה
ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
שבת
29
30
1
כ"ו שבט התשע"ט
3
כ"ח שבט התשע"ט
5
ל' שבט התשע"ט
7
ב' אדר א' התשע"ט
8
ג' אדר א' התשע"ט
9
ד' אדר א' התשע"ט
10
ה' אדר א' התשע"ט
11
ו' אדר א' התשע"ט
13
ח' אדר א' התשע"ט
14
ט' אדר א' התשע"ט
15
י' אדר א' התשע"ט
17
י"ב אדר א' התשע"ט
19
י"ד אדר א' התשע"ט
20
ט"ו אדר א' התשע"ט
21
ט"ז אדר א' התשע"ט
22
י"ז אדר א' התשע"ט
23
י"ח אדר א' התשע"ט
24
י"ט אדר א' התשע"ט
25
כ' אדר א' התשע"ט
28
כ"ג אדר א' התשע"ט
1
3
8