ההרשמה לחוגים הינה שנתית, ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו.

תשלום אחרון לא יינתן לאחר חודש יוני.

אחריות התשלום הינה על המשלם.

פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנה במספר מיני־ מאלי של משתתפים, ובהתאם להנחיות התו הסגול הנהלת המתנ"ס עושה ככל יכולתה לקיים את המפגשים ביום ובשעה שנקבעו, אך תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים.

לקוחות אשר ביום הרישום טרם הסדירו חובות עבר למתנ"ס, לא יוכלו לבצע רישום לחוגי תשפ"א, עד להסדר החוב.

יתרת חוב שלא כוסתה עד לחודש יוני, תחוייב במלואה בחודש זה מכרטיס האשראי.

כל ילד זכאי לשיעור ניסיון אחד בעת חשיפת חוגים.

ילד שלא ירשם לא יחוייב בגין מפגש זה, ילד שנרשם לחוג יחוייב מיום תחילת החוג (כולל מפגש הניסיון) בקשה לביטול השתתפות בחוגים תיעשה בטופס מיועד לכך במזכירות המתנ"ס, ולא דרך מדריך/רכז ביטול חוג

יכנס לתוקפו מתום החודש בו הוגש טופס הביטול במזכירות.

ביטול חוג, וקבלת החזר כספי מלא מיתרת התשלום השנתי יתאפשר עד לתאריך 2021/3/31 החל מתאריך 21/4/1 לא יתאפשר כל החזר כספי מיתרת התשלום.

לא יתאפשר החזר לסדנאות שפעילותן החלה %10 הנחה לנרשמים עד לתאריך 20/9/10 ילד/ חוג שני %5 | ילד/ חוג שלישי ומעלה %10

img