לפעילות עד הבית לחצו כאן!
תושבים יקרים, בעקבות החלטת הממשלה ושמירה בריאות הציבור, החל ממחר ועד הודעה חדשה יבוטלו החוגים, אירועים וצהרונים. המתנ

סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-6964111
kazrin@matnasim.org.il
פקס: 04-6961770

נוהל הנחות בחוגים תש"פ

1. כללי

א. מטרת הנוהל היא לקבוע את הכללים וההוראות למתן הנחות בחוגים תוך יצירת קריטריונים אחידים וברורים למתן הנחות, וזאת על מנת למנוע אפליה וליצור שוויון בין המשתתפים בחוגים.
ב. אין להעניק הנחות שלא על פי נוהל זה.
ג. ההנחות חלות על מחיר הבסיס בלבד ולא חלות על: ערכות, תלבושות, חומרים וכו‘.
ד. ההנחה היא חד פעמית אין כפל הנחות- במקרה של זכאות ליותר מהנחה אחת תתקבל ההנחה הגבוהה יותר.
ה. חוגים שעלותם החודשית פתוחה מ- 100₪ אינם מזכים את משתתפיהם בהנחה.

 

2. הנחות על פי מבחן הכנסה

א. הנחות יינתנו רק לתושבי קצרין
ב. מבקש ההנחה ימלא טופס בקשה במזכירות המתנ“ס
ג. שיעור ההנחה נקבע בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי מוסדות העמותה.
ד. למשפחה שבראשה הורה עצמאי תחושב ההכנסה לנפש כמו למשפחה דו-הורית. למשל, למשפחה בת שתי נפשות- הורה וילד, תחולק ההכנסה ברוטו לחודש ב 3- .
ה. תשובה לפנייה של וועדת הנחות תתקבל בתוך לא יותר מ 48- שעות.

 

  •  החברה למתנסים
  • 04-6964111
  • - הצהרת נגישות -
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים