תוכנית עמיתים-

לקידום השתלבותם בקהילה של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית

'עמיתים' היא תכנית ארצית המשותפת לחברה למתנ"סים ולמשרד הבריאות, הפועלת בלמעלה מ- 50 מתנ"סים ברחבי הארץ.

מטרת התוכנית היא שיקום והחלמה של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית, זכאי סל שיקום, באמצעות ליווי מקצועי בתהליך השתלבותם בפעילויות פנאי וחברה, הפתוחות לציבור הרחב בקהילה.

מה אנחנו מציעים? ליווי אישי על ידי איש מקצוע. מלגה כספית חודשית להשתתפות בחוג, על פי בחירת המשתתף. 

פעילות המחלקה